Standard Svensk standard · SS-ISO 12604-1:2017

Marktjänster för flygplatser - Incheckat bagage - Del 1: Massa och mått (ISO 12604-1:2017, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 12640-1:2017 specifies mass and dimensions requirements for individual pieces of baggage checked in by airline passengers at airports to be carried in aircraft cargo compartments. ISO 12640-1:2017 does not apply to cabin baggage carried on board by passengers.

Ämnesområden

Marktjänst- och underhållsutrustningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259

Internationell titel: Aircraft ground handling - Checked baggage - Part 1: Mass and dimensions (ISO 12604-1:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-8027152

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-28

Antal sidor: 20