Standard Svensk standard · SS-ISO 15086-3:2009

Hydraulik - Bestämning av egenskaper hos vätskeburet ljud i komponenter och system - Del 3: Mätning av hydraulisk impedans (ISO 15086-3:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15086-3:2009

Hydraulik - Bestämning av egenskaper hos vätskeburet ljud i komponenter och system - Del 3: Mätning av hydraulisk impedans (ISO 15086-3:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15086 describes the procedure for the determination of the impedance characteristics of hydraulic components, by means of measurements from pressure transducers mounted in a pipe. This part of ISO 15086 is applicable to passive components, irrespective of size, operating under steady-state conditions, over a frequency range from 10 Hz to 3 kHz.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Hydrauliska system Allmänt (23.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15086-3:2009

Hydraulik - Bestämning av egenskaper hos vätskeburet ljud i komponenter och system - Del 3: Mätning av hydraulisk impedans (ISO 15086-3:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Determination of the fluid-borne noise characteristics of components and systems - Part 3: Measurement of hydraulic impedance (ISO 15086-3:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-68650

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-01-12

Antal sidor: 36