Standardutveckling · SIS/TK 106

Hydraulik och pneumatik

Hydraulik och pneumatik har länge varit och är fortfarande nyckelkomponenter i industrins automatiserade produktionsanläggningar och även i fordonsindustrin. Standardisering av hydrauliska och pneumatiska anläggningar har bedrivits sedan lång tid tillbaka inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Svenska kommittén för Hydraulik och pneumatik har varit aktiv sedan 70-talet och är en av SIS äldsta tekniska kommittéer.

Den tekniska kommittén för Hydraulik och pneumatik arbetar aktivt med att ta fram standarder inom hydraulik- och pneumatikområdet. Kommittén bevakar det internationella standardiseringsarbetet som pågår inom ISO och för fram svenska åsikter och idéer. Att vara medlem i kommittén innebär att man som företag får tidig information om vad som är på gång inom standardiseringen. Man får också möjlighet att påverka svensk och internationell standard och dess innehåll.

Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106, är aktiva medlemmar i Fluid Power.

Systems, ISO/TC 131, inom följande subkommittéer;

  • Cylinders
  • Connectors and similar products and components
  • Control products and components
  • Product testing
  • Installation and systems

Kommittén bevakar också arbetet i grupperna; Terminology, classification and symbols och Pumps, motors and integral transmissions.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Arbetar nu med 24 standarder
ISO/TS 11686, Re-establishment of ISO/DTS 11686, Connectors for fluid power and general use - Assembly instructions for connectors with adjustable stud ends and O ring sealing and identification of port/stud end and port/flange styles
ISO/TR 16194, Pneumatic fluid power - Assessment of component reliability by accelerated life testing - General guidelines and procedures
ISO/TS 18409:2018, Hydraulic fluid power - Hose and hose assemblies - Method of collecting a fluid sample for analyzing the cleanliness of a hose or hose assembly
ISO 21616, Hydraulic fluid power - Methods for calculating application-duty cycle based performance indices for hydraulic pumps
ISO 16028, Hydrauliska anläggningar - Snabbkoppling - av "flush-face" typ för användning vid tryck mellan 20 MPa (200 bar) till 31,5 MPa (315 bar) - Specifikationer
ISO 19879, Metalliska röranslutningar för fluidteknik och allmänna ändamål - Provningsmetoder för hydraulikanslutningar
ISO 21796, Pneumatic Fluid Power — Determination methods of pneumatic energy
ISO/TR 22164, Fluid power - Application notes for the optimization of the energy efficiency of hydraulic systems
ISO/TR 22165, Fluid power - Application notes for the optimization of the energy efficiency of pneumatic systems
ISO 22461, Hydraulic Fluid Power - Methods for synthesizing steady-state mathematical models for positive displacement pumps
ISO 20145, Pneumatic fluid power - Test methods for measuring acoustic emission pressure levels of exhaust silencers Transmissions pneumatiques - Méthode d'essai de mesurage du niveau de pression d'émission acoustique des silencieux d'échappement
ISO 22976, Standardization of ADS(Aqua Drive Systems)
ISO/TS 17165-2, Hydraulic fluid power - Hose assemblies - Part 2: Practices for hydraulic hose assemblies
ISO 12238, Pneumatiska anläggningar - Riktningsventiler - Mätning av omställningstid
ISO 10094-1, Pneumatik - Elektropneumatiska tryckstyrande ventiler - Del 1: Data som ska ingå i dokumentation från leverantören
ISO 23840 , Water-hydraulics - Water-hydraulic pumps - Methods of testing and representing basic steady-state performance
ISO 10094-2, Pneumatic fluid power - Electro-pneumatic pressure control valves - Part 2: Test methods to determine main characteristics to include in the supplier's literature
ISO 1179-2, Connections for general use and fluid power — Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing — Part 2: Heavy-duty (S series) and light-duty (L series) stud ends with elastomeric sealing (type E)
ISO 12151-3, Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för hydraulik och allmän användning - Slanganslutningar - Del 3: Slang med flänsanslutningar enligt ISO 6162-1 eller ISO 6162-2
ISO 5352, Hydraulic fluid power — Determining discharge flow rate and thermal losses of gas loaded accumulators
ISO 15086-3, Hydraulik - Bestämning av egenskaper hos vätskeburet ljud i komponenter och system - Del 3: Mätning av hydraulisk impedans
ISO/TS 13725, Hydrauliska anläggningar - Metod för utvärdering av knäckkraft för hydraulisk cylinder
ISO 8132, Hydraulik - Cylindrar, normal serie 16 MPa (160 bar) och serie 25 MPa (250 bar) - Inbyggnadsmått för tillbehör
ISO 8133, Hydraulik - Cylindrar, kompakt serie 16 MPa (160 bar) - Inbyggnadsmått för tillbehör
Visa fler Visa färre
Utgivet 93 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
Bosch Rexroth AB, ÄLVSJÖ
Cejn AB, Skövde
Festo AB, MALMÖ
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 131, Fluid power systems
ISO/TC 131/SC 3, Cylinders
ISO/TC 131/SC 3/WG 1, Hydraulic cylinder mounting dimensions
ISO/TC 131/SC 3/WG 2, Pneumatic cylinder mounting dimensions
ISO/TC 131/SC 4, Connectors and similar products and components
ISO/TC 131/SC 4/WG 4, Hydraulic and pneumatic quick-action couplings
ISO/TC 131/SC 5, Control products and components
ISO/TC 131/SC 8, Product testing
ISO/TC 131/SC 9, Installations and systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Hydrauliska system (23.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
daniel.hedlund@sis.se

Yamen Kadoura
Projektassistent
yamen.kadoura@sis.se