Standardutveckling · SIS/TK 106

Hydraulik och pneumatik

Kommittén arbetar med att ta fram standarder för hydraulik- och pneumatikkomponenter som används i automatiserade produktionsanläggningar, mobila maskiner och inom fordonsindustrin. Kommittén täcker idag särskilt in områdena cylindrar och kopplingar för hydrauliska system. Kommittén deltar aktivt det internationella standardiseringsarbetet inom ISO.

Utgångspunkten för kommitteens arbete är att alla hydraul- och pneumatikkomponenter som sätts på marknaden uppfyller samhällets och användarens krav när det gäller säkerhet och hälsa. Med standarder som tillämpas av alla berörda parter behöver inga missförstånd uppstå och tillfredsställande säkerhet kan uppnås. Standardiseringen underlättar därmed också den internationella handeln genom att tekniska handelshinder reduceras.

Att delta i kommittén är ett effektivt sätt att tillgodose den egna organisationen med korrekt och väsentlig information om viktiga standarder för branschen. Deltagandet gör det möjligt att bidra med kunskap och expertis vid framtagandet av standarder som är av betydelse för kommittén och svenska intressenter och som kan vara kritiska för den egna verksamhetsutvecklingen.

Deltagarna i SIS/TK 106 ges en unik möjlighet att påverka det globala standardiseringsarbetet inom ISO för att säkerställa att svenska intressen tas tillvara och att standarderna återspeglar den tekniska utvecklingen

Mer information om kommitténs arbete:

Användandet av standarder
Arbetar nu med 15 standarder
ISO 16028, Hydraulic fluid power — Dimensions and requirements of quick-action couplings, flush-face type
ISO 12238, Pneumatiska anläggningar - Riktningsventiler - Mätning av omställningstid
ISO 23840 , Water-hydraulics - Water-hydraulic pumps - Methods of testing and representing basic steady-state performance
ISO 1179-2, Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän tillämpning - Portar och anslutningsdelar med ISO 228-1-gängor med tätningar av gummi eller metall mot metall - Del 2: Ändstycken för hög belastning (S) och för låg belastning (L) och tätningar av gummi (typ E) (ISO 1179-2:2013)
ISO 5352-1, Hydraulic fluid power — Determination of discharge flow rate and thermal losses of gas loaded accumulators — Part 1: Test method
ISO 21287, Pneumatik - Cylindrar - Kompaktcylindrar - Serie 1000 kPa (10 bar) med diameter från 20 mm till 100 mm
ISO 16030, Pneumatiska anläggningar - Anslutningar - Portar och ändstycken
ISO 7241, Hydrauliska anläggningar - Mått och krav för snabbkopplingar
ISO 12151-2, Hydrauliska anläggningar - Anslutningar för hydrauliska anläggningar och generell användning - Slanganslutningar - Del 2: Slanganslutningar med 24 grader koniska anslutningsändar med O-ringar
ISO 6149-1, Hydraulik och pneumatik - Anslutningar för allmän användning - Portar och anslutningsändar med gänga enligt ISO 261 och O-ringstätning - Del 1: Portar med O-ringstätning
ISO 13198, Hydraulic fluid power-Water hydraulic system-Requirements and guidelines for use
ISO 11619, Pneumatic fluid power — Polyurethane and polyamide tubings for use primarily in pneumatic installations — Dimensions and specification
ISO/TS 11686, Connectors for fluid power and general use — Assembly instructions for connectors with adjustable stud ends and O-ring sealing
ISO 18464, Hydraulic fluid power — Design methodology for energy efficient systems
ISO 8434-3, Metallic tube connections for fluid power and general use — Part 3: O-ring face seal connectors
Visa fler Visa färre
Utgivet 99 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Bosch Rexroth AB, Stockholm
Cejn AB, Skövde
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 131, Fluid power systems
ISO/TC 131/SC 3, Cylinders
ISO/TC 131/SC 3/WG 1, Hydraulic cylinder mounting dimensions
ISO/TC 131/SC 4, Connectors and similar products and components
ISO/TC 131/SC 4/WG 4, Hydraulic and pneumatic quick-action couplings
ISO/TC 131/SC 5, Control products and components
ISO/TC 131/SC 8, Product testing
ISO/TC 131/SC 9, Installations and systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Hydrauliska system (23.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Verksamhetsplan 2023

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Daniel Hedlund
Projektledare
0735824369
daniel.hedlund@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se

Fredrik Svensson
Ordförande
Bosch Rexroth AB