Standardutveckling · SIS/TK 106

Hydraulik och pneumatik

Hydraulik och pneumatik har länge varit och är fortfarande nyckelkomponenter i industrins automatiserade produktionsanläggningar och även i fordonsindustrin. Standardisering av hydrauliska och pneumatiska anläggningar har bedrivits sedan lång tid tillbaka inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Svenska kommittén för Hydraulik och pneumatik har varit aktiv sedan 70-talet och är en av SIS äldsta tekniska kommittéer.

Den tekniska kommittén för Hydraulik och pneumatik arbetar aktivt med att ta fram standarder inom hydraulik- och pneumatikområdet. Kommittén bevakar det internationella standardiseringsarbetet som pågår inom ISO och för fram svenska åsikter och idéer. Att vara medlem i kommittén innebär att man som företag får tidig information om vad som är på gång inom standardiseringen. Man får också möjlighet att påverka svensk och internationell standard och dess innehåll.

Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106, är aktiva medlemmar i Fluid Power.

Systems, ISO/TC 131, inom följande subkommittéer;

  • Cylinders
  • Connectors and similar products and components
  • Control products and components
  • Product testing
  • Installation and systems

Kommittén bevakar också arbetet i grupperna; Terminology, classification and symbols och Pumps, motors and integral transmissions.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete
Arbetar nu med 29 standarder
ISO 6358-2, Pneumatic fluid power - Determination of flow-rate characteristics of components using compressible fluids - Part 2: Alternative test methods
ISO 6358-1:2013/Amd 1, Effective conductance
ISO 10100, Hydrauliska anläggningar - Cylindrar - Mottagningsprovning
ISO 4411, Hydraulik - Ventiler - Bestämning av tryck-/flödeskarakteristik
ISO 23840 , Water-hydraulics - Water-hydraulic pumps - Methods of testing and representing basic steady-state performance
ISO 10094-1, Pneumatik - Elektropneumatiska tryckstyrande ventiler - Del 1: Data som ska ingå i dokumentation från leverantören
ISO 12238, Pneumatiska anläggningar - Riktningsventiler - Mätning av omställningstid
ISO 5783, Hydrauliska anläggningar - Kod för identifiering av monteringsytor för ventiler och hålrum för patronventil
ISO 9110-2, Hydraulic fluid power - Measurement techniques - Part 2: Measurement of average steady-state pressure in a closed conduit
ISO 9110-1, Hydraulic fluid power - Measurement techniques - Part 1: General measurement principles
ISO PRF 4399, Fluid power systems and components - Connectors and associated components - Nominal pressures
ISO 10946, Hydrauliska anläggningar - Gasladdade ackumulatorer med avskiljare - Val av rekommenderad hydraulanslutning
ISO/TS 17165-2, Hydraulic fluid power - Hose assemblies - Part 2: Practices for hydraulic hose assemblies
ISO 22976, Standardization of ADS(Aqua Drive Systems)
ISO 10770-3, Hydraulic fluid power - Electrically modulated hydraulic control valves - Part 3: Test methods for pressure control valves
ISO 20145, Pneumatic fluid power - Test methods for measuring acoustic emission pressure levels of exhaust silencers Transmissions pneumatiques - Méthode d'essai de mesurage du niveau de pression d'émission acoustique des silencieux d'échappement
ISO 22461, Hydraulic Fluid Power - Methods for synthesizing steady-state mathematical models for positive displacement pumps
ISO 10763, Hydraulic fluid power - Plain-end, seamless and welded precision steel tubes - Dimensions and nominal working pressures
ISO/TR 22165, Fluid power - Application notes for the optimization of the energy efficiency of pneumatic systems
ISO/TR 22164, Fluid power - Application notes for the optimization of the energy efficiency of hydraulic systems
ISO 14743, Pneumatik - Snabbkopplingar för rör av termoplast
ISO 21796, Pneumatic Fluid Power — Determination methods of pneumatic energy
ISO 19879, Metalliska röranslutningar för fluidteknik och allmänna ändamål - Provningsmetoder för hydraulikanslutningar
ISO 16028, Hydrauliska anläggningar - Snabbkoppling - av "flush-face" typ för användning vid tryck mellan 20 MPa (200 bar) till 31,5 MPa (315 bar) - Specifikationer
ISO 21616, Hydraulic fluid power - Methods for calculating application-duty cycle based performance indices for hydraulic pumps
ISO 4409, Hydraulik - Positiv-Deplacementpumpar, motorer och inbyggda transmissioner - Metoder för att prova och presentera prestanda i stationärt tillstånd
ISO/TS 18409:2018, Hydraulic fluid power - Hose and hose assemblies - Method of collecting a fluid sample for analyzing the cleanliness of a hose or hose assembly
ISO/TR 16194, Pneumatic fluid power - Assessment of component reliability by accelerated life testing - General guidelines and procedures
ISO/TS 11686, Re-establishment of ISO/DTS 11686, Connectors for fluid power and general use - Assembly instructions for connectors with adjustable stud ends and O ring sealing and identification of port/stud end and port/flange styles
Visa fler Visa färre
Utgivet 91 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
Bosch Rexroth AB, Stockholm
Cejn AB, Skövde
Festo AB, Malmö
Projekthydraulik Sverige AB, Borlänge
SMC Automation AB, Segeltorp
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 131, Fluid power systems
ISO/TC 131/SC 3, Cylinders
ISO/TC 131/SC 3/WG 1, Graphic symbols
ISO/TC 131/SC 3/WG 2, Pneumatic cylinder mounting dimensions
ISO/TC 131/SC 4, Connectors and similar products and components
ISO/TC 131/SC 4/WG 4, Hydraulic quick-action couplings
ISO/TC 131/SC 5, Control products and components
ISO/TC 131/SC 8, Product testing
ISO/TC 131/SC 8/WG 14, Testing of water hydraulic pumps
ISO/TC 131/SC 9, Installations and systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Hydrauliska system


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Berggren

Sara Berggren
Projektledare
+46855552066
sara.berggren@sis.se

Yamen Kadoura

Yamen Kadoura
Projektassistent
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se

Relaterat