Standard Svensk standard · SS-ISO 10762:2015

Hydrauliska anläggningar - Inbyggnadsmått för cylindrar, 10 MPa (100 bar) serier (ISO 10762:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10762:2015

Hydrauliska anläggningar - Inbyggnadsmått för cylindrar, 10 MPa (100 bar) serier (ISO 10762:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard establishes mounting dimensions for cylinders for use at 10 MPa [100 bar1)], as required for interchangeability of these cylinders.NOTE This International Standard allows manufacturers of hydraulic equipment flexibility in the design of 10 MPa (100 bar) cylinders and does not restrict technical development; however, it does provide basic guidelines.

Ämnesområden

Cylindrar (23.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10762:2015

Hydrauliska anläggningar - Inbyggnadsmått för cylindrar, 10 MPa (100 bar) serier (ISO 10762:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Mounting dimensions for cylinders, 10 MPa (100 bar) series (ISO 10762:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8016811

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-10-20

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 10762