Standard Svensk standard · SS-ISO 6020-1:2007

Hydraulik och pneumatik - Inbyggnadsmått för cylindrar, 16 MPa (160 bar) - Del 1: Normalserie (ISO 6020-1:2007, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Cylindrar (23.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-61781

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-08-13

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 6020-1