Standard Svensk standard · SS-ISO 6020-2:2015

Hydraulik - Inbyggnadsmått för cylindrar, 16 MPa (160 bar) - Del 2: Kompakt serie (ISO 6020-2:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 6020-2:2015 establishes metric mounting dimensions for compact series cylinders, 16 MPa [160 bar], as required for interchangeability of commonly-used hydraulic cylinders.

Ämnesområden

Cylindrar (23.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8016193

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-09-18

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 6020-2:2006/Cor 1:2008 , SS-ISO 6020-2:2006