Standard Svensk standard · SS-ISO 6432:2015

Pneumatik - Cylindrar - 10 bar (1 000 kPa) - Cylinderdiametrar från 8 mm till 25 mm - Inbyggnadsmått (ISO 6432:2015, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 6432:2015 establishes a metric series of mounting dimensions required for interchangeability of commonly used pneumatic cylinders for a maximum working pressure of 1 000 kPa (10 bar). NOTE This International Standard allows manufacturers freedom of design in metric cylinders and does not restrict technical development but provides basic guidelines.

Ämnesområden

Cylindrar (23.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8016194

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-09-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 6432:2005