Standard Svensk standard · SS-ISO 6537:2005

Pneumatik - Cylinderrör - Krav på rör av icke-järnmetall (ISO 6537:1982, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Cylindrar (23.100.20) Formvaror av icke-järnmetaller Allmänt (77.150.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-41030

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-21

Antal sidor: 9