Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 15640:2011

Hydraulik - Vätskors renhet - Allmänna principer och vägledning för val och användning av filter (ISO/TR 15640:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report is applicable to contamination control principles for hydraulic fuid power systems and includes guidelines for the selection and application of hydraulic flters. Although control of non-particulate contamination, e.g. air, water and chemicals, is important, and is briefy discussed, the primary focus of this Technical Report is the control of particulate contamination and the selection and application of flters for that function.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Hydraulic fluid power contamination control - General principles and guidelines for selection and application of hydraulic filters (ISO/TR 15640:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-82560

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-12-21

Antal sidor: 44