Standard Svensk standard · SS-EN 17141:2020

Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Metoder för mikrobiologisk kontaminationskontroll

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17141:2020

Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Metoder för mikrobiologisk kontaminationskontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden

Denna europeiska standard fastställer krav, rekommendationer och metoder för kontroll av mikrobiologiska föroreningar i rena kontrollerade miljöer. Den anger också kraven för att skapa och åskådliggöra mikrobiologisk kontroll i rena kontrollerade miljöer.

Dokumentet är begränsat till livskraftiga mikrobiologiska föroreningar och utesluter förorening av endotoxin, prion och virus.

Dokumentet ger vägledning för tillämpning inom olika områden. Det förväntas ha särskild användning inom industri vars verksamhet finns inom läkemedel, biofarmaci, medicinsk utrustning och övrig Life Science. Dokumentet är också tillämpligt för verksamhet inom hälso- och sjukvård, livsmedel och annan verksamhet som använder rena kontrollerade miljöer.

Denna standard ersätter EN ISO 14698-1:2003, EN ISO 14698-2:2003 and EN ISO 14698-2:2003/AC:2006.

Fördelar med att använda standarden SS-EN 17141:2020

Minskad exponering av oönskade partiklar och kontamination är ofta ett viktigt steg för att kunna upprätthålla en kontrollerad innemiljö, i t.ex. renrum och rena/kontrollerade zoner eller ytor. Standarden är behjälplig för att belysa vilka krav, riktlinjer, rekommendationer och metoder som kan vara tillämpbara för att uppnå en sådan miljö.

Omfattning
This document establishes the requirements, recommendations and methodology for microbiological contamination control in clean controlled environments. It also sets out the requirements for establishing and demonstrating microbiological control in clean controlled environments.
This document is limited to viable microbiological contamination and excludes any considerations of endotoxin, prion and viral contamination.
There is specific guidance given on common applications, including Pharmaceutical and BioPharmaceutical, Medical Devices, Hospitals and Food.

Ämnesområden

Rena rum och rena zoner (13.040.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17141:2020

Renhetsteknik - Renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Metoder för mikrobiologisk kontaminationskontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control

Artikelnummer: STD-80023679

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-18

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN ISO 14698-1 , SS-EN ISO 14698-2