Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14698-2

Renhetsteknik - Kontroll av mikrobiologiska föroreningar i renrum och tillhörande renhetskontrollerade miljöer - Del 2: Utvärdering och tolkning av data (ISO 14698-2:2003)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 14698 gives guidance on methods for the evaluation of microbiological data and the estimation of results obtained from sampling for viable particles in risk zones for biocontamination control. It should be used, where appropriate, in conjunction with ISO 14698-1.

Ämnesområden

Rena rum och rena zoner


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control - Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data (ISO 14698-2:2003)

Artikelnummer: STD-34617

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-10-03

Antal sidor: 15