Standard Svensk standard · SS-ISO 21018-3:2011

Hydraulik - Vätskors renhet - Kontroll av partikelföroreningsnivån hos vätskor - Del 3: Användning av filterblockeringsteknik (ISO 21018-3:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21018-3:2011

Hydraulik - Vätskors renhet - Kontroll av partikelföroreningsnivån hos vätskor - Del 3: Användning av filterblockeringsteknik (ISO 21018-3:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 21018 specifies a method for the semi-quantitative determination of the particulate contamination level using the filter blockage technique (also known as the mesh-obscuration method or the pore-blockage technique) either on-line or off-line in containers. It also defines procedures for calibrating the instruments and verifying their correct operation both in the laboratory and in service. In general, the techniques described in this part of ISO 21018 are suitable for monitoring a) the general cleanliness level in hydraulic systems, b) the progress in flushing operations, c) support equipment and test rigs. The use of this method is applicable to all single- or multi-phase liquid systems.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21018-3:2011

Hydraulik - Vätskors renhet - Kontroll av partikelföroreningsnivån hos vätskor - Del 3: Användning av filterblockeringsteknik (ISO 21018-3:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Monitoring the level of particulate contamination of the fluid - Part 3: Use of the filter blockage technique (ISO 21018-3:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-81644

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-09-15

Antal sidor: 32