Standard Svensk standard · SS-ISO 23181:2011

Hydraulik - Vätskefilter - Bestämning av beständighet mot flödesutmattning vid användning av högviskösa vätskor (ISO 23181:2007, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23181:2011

Hydraulik - Vätskefilter - Bestämning av beständighet mot flödesutmattning vid användning av högviskösa vätskor (ISO 23181:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the resistance of a hydraulic filter element to flow fatigue when subjected to high viscosity fluid, using a uniformly varying flow rate up to a predetermined maximum differential pressure and a controlled waveform. It establishes a method for verifying the ability of a filter element to withstand the flexing caused by cyclic differential pressures induced by a variable flow rate. NOTE See the Introduction of this International Standard for information about its applicability.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23181:2011

Hydraulik - Vätskefilter - Bestämning av beständighet mot flödesutmattning vid användning av högviskösa vätskor (ISO 23181:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Filter elements - Determination of resistance to flow fatigue using high viscosity fluid (ISO 23181:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-77054

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-14

Antal sidor: 20