Standard Svensk standard · SS-ISO 3724:2011

Hydraulvätskor - Filter - Bestämning av motstånd mot flödesutmattning med partiklar (ISO 3724:2007, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3724:2011

Hydraulvätskor - Filter - Bestämning av motstånd mot flödesutmattning med partiklar (ISO 3724:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the resistance of a hydraulic filter element to flow fatigue after it has been loaded with particulate contaminant and subjected to a uniform varying flow rate and predetermined maximum element differential pressure. It establishes a uniform method for verifying the ability of a filter element to withstand the flexing caused by cyclic differential pressures induced by a variable flow rate. NOTE Annex A summarizes data from a round robin test performed to verify the procedure specified in this International Standard.

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3724:2011

Hydraulvätskor - Filter - Bestämning av motstånd mot flödesutmattning med partiklar (ISO 3724:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Renhetsteknik, SIS/TK 108

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Filter elements - Determination of resistance to flow fatigue using particulate contaminant (ISO 3724:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-77064

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-14

Antal sidor: 28