Standardutveckling · SIS/TK 278

Robotik

Såväl robottillverkare, -integratörer som -användare behöver veta vilka standarder de ska använda sig av och vilka krav som gäller. Att vara välinformerad om utvecklingen av säkerhetsstandarderna kan underlätta vid upphandling och uppfyllandet av maskindirektivets krav och därmed även CE-märkningen. Nu finns även robotar som kan användas inom vård och rehabilitering som stöd för personer som har olika typer av funktionsnedsättning. Servicerobotarna utför vissa typer av behandlingar och hjälper till med till exempel bevakning och transport, och blir på så sätt komplement till vårdpersonalen.

Hur hänger det ihop?

Robotstandardiseringen är fokuserad på säkerhetsstandarder, men arbetar också inom områden som prestanda, testmetoder och gränssnitt. Säkerhetsstandarderna harmoniseras mot Maskindirektivet och genom att följa dessa kan man uppnå presumtion mot direktivet, vilket innebär att man förutsätts uppfylla direktivets krav. Standarderna fyller också ofta en central roll i upphandlingar.

När en servicerobot interagerar med en människa är givetvis säkerheten av största vikt och med gemensamma standarder skapas goda förutsättningar att uppfylla dessa krav. Säkerhetsstandarderna harmoniseras mot Maskindirektivet respektive Förordning om medicintekniska produkter.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om Robotik
Arbetar nu med 16 standarder
EN ISO 10218-2, Robotik - Säkerhetskrav för robotsystem i industriell miljö - Del 2: Robotsystem, robotapplikationer och robotcellintegration
ISO 10218-1.2, Robotik - Säkerhetskrav för industrirobotar - Del 1: Robotar
ISO 10218-2, Robotik - Säkerhetskrav för robotsystem i industriell miljö - Del 2: Robotsystem, robotapplikationer och robotcellintegration
ISO 24112, Robotics — Electrical interfaces — Compatible end-effectors
ISO 9409-1, Industrirobotar - Mekaniska verktygsanslutningar - Del 1: Flänsar
ISO 31101, Robotics — Application services provided by service robots — Safety management systems requirements
ISO 5363, Robotics — Test methods for Walking RACA Robot
ISO 22166-201, Robotics — Modularity for service robots —Part 201:Common information model for modules
ISO/PAS 5672 , Robotik — Kollaborativa applikationer — Testmetoder för att mäta krafter och tryck vid kontakt mellan människa och robot
ISO 13482, Robotik- Säkerhetskrav för servicerobotar
ISO 18646-2, Robotik - Prestandaredovisning och motsvarande provningsmetoder för servicerobotar - Del 2: Navigation
ISO 22166-202, Robotics — Modularity for service robots — Part 202: Information model for software modules
ISO 22166-203, Robotics — Modularity for service robots — Part 203: Information Model for Hardware
ISO 21196, Robotics — Legged Robots — Testing procedures for legged robots in industrial environments
ISO 21423, Robotics — Autonomous mobile robots for industrial environments — Communications and interoperability
ISO 18646-5, Robotics — Performance criteria and related test methods for service robots — Part 5: Locomotion for legged robots
Visa fler Visa färre
Nyheter
Utgivet 22 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 23 företag och organisationer
ABB AB Robotics, Västerås
ABB Electrification Sweden AB, Västerås
Arbetsmiljöverket, Solna
Axelent AB, Hillerstorp
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Dyno Robotics AB, Linköping
Elektroautomatik i Sverige AB, Skövde
FlexLink AB, Göteborg
Högskolan Väst, Trollhättan
KUKA Nordic AB, Västra Frölunda
Linköpings Universitet, Linköping
Linnéuniversitetet, Växjö
Lunds universitet, Lund
Omron Electronics AB, Malmö
Pilz Skandinavien K/S dansk Filial, KUNGSBACKA
Prekam International AB, Oxie
Robnor AB, Malmö
Robot System Products In Scandinavia AB, Västerås
Scania CV AB, Södertälje
Sick AB, Skärholmen
Troax AB, Hillerstorp
Volvo Technology AB, Göteborg
Yaskawa Nordic AB, Torsås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 14 internationella kommittéer
ISO/TC 299, Robotics
ISO/TC 299/AG 1, Communications group
ISO/TC 299/JWG 5, Joint ISO/TC 299 - IEC/SC 62A - IEC/SC 62D WG: Medical robot safety
ISO/TC 299/SG 1, Study group on common robotics safety standard
ISO/TC 299/WG 1, Vocabulary and characteristics
ISO/TC 299/WG 10, Industrial mobile robot performance and test
ISO/TC 299/WG 2, Service robot safety
ISO/TC 299/WG 3, Industrial safety
ISO/TC 299/WG 4, Service robot performance
ISO/TC 299/WG 6, Modularity for service robots
ISO/TC 299/WG 7, Management system for service robots
ISO/TC 299/WG 8, Validation methods for collaborative applications
ISO/TC 299/WG 9, Electrical interfaces for industrial robot end- effectors
CEN/TC 310, Advanced automation technologies and their applications
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Industrirobotar (14.530)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

"Det är oerhört viktigt att vi alla, forskningen, användare och integratörer, samarbetar i arbetet med standarder. Vårt största bidrag är den erfarenhet vi får från utförda integrationer av industrirobotar i leveranser till våra kunder"

Säger Stefan Nilsson, Samordnare maskinsäkerhet på Elektroautomatik och deltagare i SIS/TK 278 Robotik.

Läs mer på Elektroautomatiks hemsida > 

Svenskt deltagande när ISO skapar strategier för smart industri

ISO publicerar white paper för Smart Manufacturing, för alla som är nyfikna på Smart Manufacturing och vill öka sin förståelse för konceptet, och är intresserade av vad som är pågående inom den internationella standardiseringsarenan. Fritt tillgänglig här

Debatt: Påverka internationellt standardiseringsarbete och öka din konkurrenskraft!

Debattskribenten i Verkstäderna nummer 6 är Ann-Sofie Sjöblom, projektledare och ansvarig för SIS robotikkommitté, Klicka här för att läsa artikeln 

"Som en seriös aktör inom branschen för systemintegratörer anser vi på AH att det är viktigt att delta i arbetet med nya standarder"

Säger Daniel Olofsson, applikations- och maskinsäkerhetsansvarig på AH Automation och deltagare i SIS/TK 278, Robotik.

Läs mer på AH automations hemsida > 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ann-Sofie Sjöblom
Projektledare
ann-sofie.sjoblom@sis.se

Yamen Kadoura
Projektkoordinator
yamen.kadoura@sis.se

Roger Mellander
Ordförande
ABB AB Robotics