Nyhet · 2019-02-25

Säkerhetsstandarder på robotikområdet revideras

15 januari 2019

Sverige har en nyckelroll i det internationella standardiseringsarbetet för robotar. Just nu pågår ett arbete med att revidera två säkerhetsstandarder på området. 

Säkerhetsstandarderna som revideras är ISO 10218 Robotar och robotutrustning – säkerhetskrav för industrirobotar – Del 1 Robotar samt Del 2 Robotsystem och integration, där Del 2 används för CE-märkning av ett robotsystem.

– Diskussioner förs kring i vilken omfattning ny teknologi kan införlivas i dessa. Stort fokus ligger på samverkande applikationer och det finns nu en chans att påverka och komma med i arbetet. Samma sak gäller inom området servicerobotik, jag önskar ett ökat deltagande ifrån Sveriges sida inom detta område för att få genomslagskraft internationellt och påverka standardutvecklingen, säger Ann-Sofie Sjöblom, enligt ett pressmeddelande.

 Hon arbetar med robotikstandardisering på standardiseringsorganisationen SIS, Swedish Standards Institute. 

Läs också: Nu går det att påverka säkerhetsstandarden för bandtransportörer

Såväl tillverkare, integratörer och användare på robotikområdet behöver veta vilka standarder de ska använda sig av och vilka krav som gäller. Att vara välinformerad om utvecklingen av säkerhetsstandarder kan underlätta vid upphandling och uppfyllandet av maskindirektivets krav och därmed även CE-märkning. 

Robotar gör också entré på nya områden, inte minst inom vård och rehabilitering som stöd för personer som har olika typer av funktionsnedsättning. Servicerobotarna utför vissa typer av behandlingar och hjälper till med till exempel bevakning och transport, och blir på så sätt komplement till vårdpersonalen.

Läs också: Nya metoder minskar spill och slöseri i industrin

– Jag ser ett ökat fokus på standarder för samarbete mellan robot och människa och det är med all säkerhet något vi kommer se betydligt mer av framöver både inom industrin och vården. Tydlighet kring säkerhetskrav och prestanda när människa och robot arbetar tillsammans är nödvändig, här har standardiseringen en viktig roll. Tidigare i år startade vi också ett arbete med svensk medverkan för robotik inom vård och omsorg, äger Ann-Sofie Sjöblom. 

SIS driver och samordnar standardisering i Sverige. De är medlem i och representerar Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala organisationen ISO.

Källan: https://www.metal-supply.se/ Av Joakim Johansson |