Nyhet · 2018-04-24

SIS leder det internationella arbetet med robotikstandarder

Den snabba utvecklingen inom området för robotik sätter ljus på behovet av att utveckla säkerhetsstandarder. Att Sverige, genom SIS, leder det internationella arbetet på området ger svenska intressenter en tidig inblick i framtidens marknadskrav.

När den internationella kommittén för robotik möts sitter 27 länder runt bordet. Sverige sitter på ordförande- och sekreterarplatsen. Katarina Widström, projektledare på SIS, är sekreterare. Tillsammans med ordföranden, Staffan Elfving från ABB Robotics AB, är hon ytterst ansvarig för att kommittén levererar enligt tidsplan och att standarderna tas fram genom ISO:s kvalitetssäkrade process. Arbetsprogrammet omfattar 29 standarder, varav är 17 redan är utgivna och 12 nya är på gång.

Varför är det viktigt att Sverige leder det internationella arbetet?

Genom att leda arbetet med svensk chair och sekretariat har vi bland annat möjlighet att i ett väldigt tidigt skede se vilka nya projekt som kommer att starta. Vi får en bra överblick på vilka frågor som är viktiga för branschen och var de största diskussionerna sker. Deltagarna i den svenska kommittén (SIS/TK 278) får inblick i bakomliggande arbete kring prioriteringar som görs. Vi får också tillgång till ett världsomspännande nätverk med experter inom området. Allt detta gör att svenska företag blir väl rustade för implementering av kommande marknadskrav och standarder.

På vilket sätt påverkar deltagande organisationer de standarder som är på gång?

Svenska intressenter kan delta på olika nivåer. Det första är att man går med i den svenska kommittén och bevakar dokument och nya standarder som publiceras. Nästa nivå, som kräver mer tid för deltagaren, är att aktivt själv rösta för eller emot nya förslag på standarder och remisser på standarder som är på väg att bli klara. Man kan sedan bli internationell expert och delta i WG-möten, dvs i internationella arbetsgrupper. Då är man med och skriver standarden. Man har väldigt stora möjligheter att påverka innehållet i standarder om man har möjlighet att lägga ner den tid som krävs. Jag hoppas att det blir fler aktiva länder och fler experter i arbetet framöver, även från små och medelstora företag. För Europeisk och svensk del hoppas vi på ett större engagemang inom servicerobotik och medicinsk robotik än tidigare. Vi har haft en lång fin tradition från industrisidan, som är väletablerad. Men servicerobotiken ser vi just nu har en enorm tillväxtpotential.

Läs mer om arbetet på ISO/TC 299:s nya webbplats.


"Genom att leda arbetet med robotikstandarder har vi bland annat möjlighet att i ett väldigt tidigt skede se vilka nya projekt som kommer att starta"

Katarina Widström, projektledare på SIS och sekreterare i ISO/TC 299, Robotics.

Ny hemsida på iso.org

På ISO/TC 299:s nya hemsida hittar du information om kommittén och pågående arbeten.

ISO/TC 299 - Robotics 

SIS/TK 278, Robotik

Vill du meta mer om revideringen av standarderna för robotsäkerhet?

Kontakta ann-sofie.sjoblom@sis.se

Eller läs mer på kommittésidan.