Standardutveckling · SIS/TK 336

Ögonoptik

Ögonoptik omfattar idag allt från glasögonbågar och kontaktlinser till avancerade ögonoptiska implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt som nya innovationer tillkommer. Den svenska kommittén arbetar därför aktivt för att säkerställa produktkvalitet, hälsa och säkerhet för både patienter och användare.

Kommittén för ögonoptik deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den globala standardiseringen. Kommittéarbetet resulterar bland annat i krav och provningsmetoder för nya produkter och behandlingar, ökade handelsmöjligheter för svenska företag, främjande av produktkvalitet samt säkerställer användarnas säkerhet. Standardisering inom ögonoptikprodukter möjliggör för sjukvården, syncentraler, tillverkare, leverantörer och myndigheter att enas om gemensamma krav på säkerhet och kvalitet. Ögonoptik i form av glasögon och kontaktlinser är en realitet för många. Operation av grå starr, där man ersätter ögats lins med ett implantat, är det vanligaste kirurgiska ingreppet inom svensk sjukvård. Sammantaget kan man säga att ögonoptiska produkter berör merparten av befolkningen – förr eller senare.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 28 standarder
ISO 15004-2, Ophthalmic instruments — Fundamental requirements and test methods — Part 2: Light hazard protection and the lack of adequateness
ISO 8980-6, Ophthalmic optics — Finished single-vision corrective lenses — Part 6: Requirements and test methods for claimed performances
ISO 12870, Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods
ISO 15798, Ögonoptik - Ögonimplantat - Viskokirurgiska hjälpmedel
ISO/TS 6838, Ophthalmic optics — Contact lenses — Tolerances and methods for measurement of multifocal contact lens addition power
ISO 9342-1, Optics and optical instruments — Test lenses for calibration of focimeters — Part 1: Reference lenses for focimeters used for measuring spectacle lenses
ISO 5868, Ophthalmic optics and instruments — Anomaloscopes for the diagnosis of red-green colour vision deficiencies
ISO 7909, Distance Visual Acuity Charts
ISO 7921, Ophthalmic optics and instruments - Near vision charts
ISO 16671, Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery
ISO 16971-1, Ophthalmic instruments — Optical coherence tomographs — Part 1: Optical coherence tomographs for the posterior segment of the human eye
ISO 19045-2, Ophthalmic optics — Contact lens care products and Acanthamoeba trophozoites — Part 2: Method for evaluation of disinfection efficacy
EN ISO 12870, Ögonoptik - Glasögonbågar - Krav och provningsmetoder
ISO 11979-2, Ophthalmic implants — Intraocular lenses — Part 2: Optical properties and test methods
ISO 11979-7, Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 7: Kliniska prövningar för Intraokulära linser för afaki korrigering
EN ISO 7921, Ophthalmic optics and instruments - Near reading charts (ISO/DIS 7921:2023)
EN ISO 5868, Ophthalmic optics and instruments — Anomaloscopes for the diagnosis of red-green colour vision deficiencies
EN ISO 16971-1, Ophthalmic instruments — Optical coherence tomographs — Part 1: Optical coherence tomographs for the posterior segment of the human eye
EN ISO 19979, Ögonoptik - Kontaktlinser - Hygienisk hantering av kontaktlinser som används av flera patienter för
EN ISO 9342-1, Optik och optiska instrument - Testlinser för kalibrering av Linsstyrkemätare - Del 1: Referenslinser för linsstyrkemätare som används för att mäta glasögonlinser
ISO 11979-4, Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 4: Märkning och information
ISO 11980, Ögonoptik - Kontaktlinser och skötselprodukter för kontaktlinser - Vägledning för kliniska undersökningar
ISO/IEC 80601-2-58, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-58: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion på produkter för fakoemulsifiering och vitrektomi
EN ISO 11979-7, Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 7: Kliniska prövningar för Intraokulära linser för afaki korrigering
ISO 11979-7, Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 7: Kliniska prövningar för Intraokulära linser för afaki korrigering
ISO 7944, Optics and optical instruments - Reference wavelengths
ISO/TR 11797, Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Power and prism measurements
ISO/TR 11826, Ophtalmic optics - Spectacle lenses - 3D spectacle lens measuring
Visa fler Visa färre
Utgivet 82 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Johnson and Johnson Surgical Vision, UPPSALA
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 172, Optics and photonics
ISO/TC 172/SC 7, Ophthalmic optics and instruments
ISO/TC 172/SC 7/WG 7, Ophthalmic implants
CEN/TC 170, Ophthalmic optics
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Medicinsk utrustning (11.040) Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Sammanfattning hösten 2022 Medicinteknik och in vitro diagnostik

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för hösten 2022.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning hösten 2022(pdf).

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Janie Thunman
Projektledare
janie.thunman@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se

Stefan Tiensuu
Ordförande
Johnson and Johnson Surgical Vision