Standardutveckling · SIS/TK 336

Ögonoptik

Ögonoptik omfattar idag allt från glasögonbågar och kontaktlinser till avancerade ögonoptiska implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt som nya innovationer tillkommer. Den svenska kommittén arbetar därför aktivt för att säkerställa produktkvalitet, hälsa och säkerhet för både patienter och användare.

Kommittén för ögonoptik deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den globala standardiseringen. Kommittéarbetet resulterar bland annat i krav och provningsmetoder för nya produkter och behandlingar, ökade handelsmöjligheter för svenska företag, främjande av produktkvalitet samt säkerställer användarnas säkerhet. Standardisering inom ögonoptikprodukter möjliggör för sjukvården, syncentraler, tillverkare, leverantörer och myndigheter att enas om gemensamma krav på säkerhet och kvalitet. Ögonoptik i form av glasögon och kontaktlinser är en realitet för många. Operation av grå starr, där man ersätter ögats lins med ett implantat, är det vanligaste kirurgiska ingreppet inom svensk sjukvård. Sammantaget kan man säga att ögonoptiska produkter berör merparten av befolkningen – förr eller senare.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 44 standarder
EN ISO 18369-2:2006/A1, Ögonoptik - Kontaktlinser - Del 2: Toleranser - Tillägg 1
ISO 11979-4/Amd, Ophthalmic implants - Intraocular lenses -Part 4: Labelling and information
ISO 11979-7/PDAM 1:2009, Ophthalmic implants - Intraocular lenses -Part 7: Clinical investigations
IEC 80601-2-58, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-58: Särskilda krav på grundläggande säkerhet och funktion på produkter för fakoemulsifiering och vitrektomi
EN ISO 15004-2, Ögonoptik - Oftalmologiska instrument - Baskrav och provningsmetoder - Del 2: Skydd mot skadligt ljus
ISO 18369-2, Ögonoptik - Kontaktlinser - Del 2: Toleranser
ISO 21987, Ögonoptik - Monterade glasögonlinser
ISO 8980-1, Ögonoptik - Råkantade färdiga glasögonglas - Del 1: Specifikationer för singel- och multifokala glas
ISO 8980-2, Ögonoptik - Råkantade färdiga glasögonglas - Del 2: Specifikationer för progressiva glas
EN ISO 16971, Ophthalmic instruments - Optical coherence tomograph for the posterior segment of the human eye
ISO 10685-1, Ögonoptik - Elektronisk katalog och identifikation för glasögonbågar och solglasögon - Del 1:Produktidentifikation och hierarki för elektronisk produktkatalog
ISO 10685-3, Ögonoptik - Elektronisk katalog och identifikation för glasögonbågar och solglasögon - Del 3: Teknisk information
EN 16917-1, Ögonoptik - Instrument och provningsmetoder för att utvärdera bilförarens syn- Del 1 : Synskärpa
ISO 10936-1, Optics and photonics - Operation microscopes - Part 1: Requirements and test methods
ISO 11979-10, Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 10: Linser för implantation i faka ögon - Kliniska prövningar för Intraokulära linser för korrektion av ametropi i faka ögon
ISO 8600-6, Endoscopes - Medical endoscopes and endotherapy devices - Part 6: Vocabulary
ISO 8600-5, Endoscopes - Medical endoscopes and endotherapy devices - Part 5: Determination of optical resolution of rigid endoscopes with optics
ISO 15004-2, Ophthalmic instruments — Fundamental requirements and test methods — Part 2: Light hazard protection and the lack of adequateness
ISO 8980-6, Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 6: Requirements and test methods for claimed performances
ISO 19644, Endoscopes - Determination of the color difference distinction ability and the color reducing properties
ISO 19646, Endoscopes - Determination of the relative effect of edge photometry
ISO 11978, Ögonoptik - Kontaktlinser och skötselprodukter för kontaktlinser - Märkning
ISO 10934-1, Optics and photonics - Vocabulary for microscopy - Part 1: Light microscopy
ISO 10934-2, Optics and optical instruments - Vocabulary for microscopy - Part 2: Advanced techniques in light microscopy
ISO 12870, Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods
ISO 8600-8, Endoscopes - Medical endoscopes and endotherapy devices - Part 8: Particular requirements for capsule endoscopes
ISO 15253, Ophthalmic optics and instruments — Optical and electro-optical devices for enhancing low vision
EN ISO 16672, Ögonimplantat - Tamponader för intraokulärt bruk
ISO 19980, Ögonoptik - Hornhinnetopografer
ISO 10934, Microscopes - Vocabulary for microscopy
ISO 19056-3, Microscopes - Definition and measurement of illumination properties - Part 2: Illumination properties related to the color in bright field light microscopy
ISO 8596:2017/Amd 1, Ögonoptik - Synskärpeprovning - Standardoptotyp och dess presentation - Tillägg 1
ISO 18340, Endoscopes - Trocar pins, trocar sleeves and endotherapy devices for use with trocar sleeves
ISO 8980-3, Ögonoptik - Råkantade färdiga glasögonglas - Del 3: Specifikationer och testmetoder för transmittans
EN ISO 19980, Ögonoptik - Hornhinnetopografer
ISO 15798, Ögonoptik - Ögonimplantat - Viskokirurgiska hjälpmedel
ISO 10942, Ophthalmic instruments — Direct ophthalmoscopes
EN ISO 15253, Ögonoptik och optiska instrument - Optiska och elektrooptiska anordningar för att förbättra synen
EN ISO 15798, Ögonoptik - Ögonimplantat - Viskokirurgiska hjälpmedel
ISO/TS 6838, Ophthalmic optics — Contact lenses — Tolerances and methods for measurement of multifocal contact lens addition power
ISO 9342-1, Optics and optical instruments — Test lenses for calibration of focimeters — Part 1: Reference lenses for focimeters used for measuring spectacle lenses
ISO 5868, Ophthalmic optics and instruments — Anomaloscopes for the diagnosis of congenital defects of red-green-colour vision and aquired disorders — Fundamental requirements
EN ISO 8980-3, Ögonoptik - Råkantade färdiga glasögonglas - Del 3: Specifikationer och testmetoder för transmittans
EN ISO 10942, Ögonoptik - Direkta oftalmaskop
Visa fler Visa färre
Utgivet 83 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Johnson and Johnson Surgical Vision, UPPSALA
Skolan f teknikvetenskap SCI Inst f tillämpad fysik, STOCKHOLM
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 172, Optics and photonics
ISO/TC 172/SC 7, Ophthalmic optics and instruments
ISO/TC 172/SC 7/WG 7, Ophthalmic implants
CEN/TC 170, Ophthalmic optics
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Medicinsk utrustning (11.040) Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Sammanfattning våren 2021 inom medtech området

Som ett steg i att gynna samverkan och öka kännedomen om pågående standardisering inom medtech/diagnostik-området.

Se presentationen med översikten över aktuella arbeten för våren 2021.

Vi hoppas att översikten är en god hjälp till överblick för att hitta synergier och inspiration!

SIS-TK Sammanfattning Våren 2021(pdf).

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Janie Thunman
Projektledare
janie.thunman@sis.se

Christina Stange
Projektledare
christina.stange@sis.se

Mattis Rundgren
Projektassistent
mattis.rundgren@sis.se