Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8596:2018/A1:2020

Ögonoptik - Synskärpeprovning - Standardoptotyp och dess presentation - Tillägg 1 (ISO 8596:2017/Amd1:2019)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 8596:2017 specifies a range of Landolt ring optotypes and describes a method for measuring distance visual acuity under photopic conditions for the purposes of certification or licensing. ISO 8596:2017 is neither intended as a standard for clinical measurements nor for the certification of blindness or partial sight. Other optotypes used for clinical investigations are described in Annex A for information.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Visual acuity testing - Standard and clinical optotypes and their presentation - Amendment 1 (ISO 8596:2017/Amd1:2019)

Artikelnummer: STD-80019505

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-03

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 8596:2018