Standard Svensk standard · SS-EN 14139:2010

Ögonoptik - Grundkrav för färdiga läsglasögon

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the minimum requirements for complete ready-to-wear spectacles. These are not intended for regular use without the approval of an eye-care professional.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles

Artikelnummer: STD-74481

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-06-18

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 14139/AC:2006 , SS-EN 14139