Standard Svensk standard · SS-EN 14139/AC:2006

Ögonoptik - Grundkrav för färdiga läsglasögon

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14139:2010

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles

Artikelnummer: STD-46143

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-08-17

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 14139

Ersätts av: SS-EN 14139:2010