Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8980-4:2006

Ögonoptik - Råkantade färdiga glasögonglas - Del 4: Specifikation och provningar för antireflexbeläggning (ISO 8980-4:2006)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 8980 specifies optical and non optical requirements, including durability, and test methods for anti-reflective coatings on spectacle lenses. This part of ISO 8980 does not deal with the following topics: ? transmittance and absorptance; ? the colour of the reflected light.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 4: Specifications and test methods for anti-reflective coatings (ISO 8980-4:2006)

Artikelnummer: STD-46321

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-08-31

Antal sidor: 22

Ersätter: SS-EN ISO 8980-4