Standard Svensk standard · SS-EN 14139

Ögonoptik - Grundkrav för färdiga läsglasögon

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 14139:2010 Korrigeras av: SS-EN 14139/AC:2006

Omfattning
This European Standard specifies the minimum requirements for complete ready-to-wear spectacles. These are not intended for regular use without the approval of an eye-care professional.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles

Artikelnummer: STD-34774

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-11-07

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS-EN 14139:2010