Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10342:2010

Ögonoptik - Oftalmologiska instrument - Refraktometrar (ISO 10342:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard, together with ISO 15004-1, specifies requirements and test methods for eye refractometers using an objective measuring principle. It is limited to the measurement of spherocylindrical refractive error.

This International Standard takes precedence over ISO 15004-1, if differences exist.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic instruments - Eye refractometers (ISO 10342:2010)

Artikelnummer: STD-74392

Utgåva: 3

Fastställd: 2010-06-14

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 10342:2004