Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-2:2014

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 2: Optiska egenskaper och provningar (ISO 11979-2:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 11979 specifies requirements and test methods for certain optical properties of intraocular lenses (IOLs) with any of spherical, aspheric, monofocal, toric, multifocal, and/or accommodative optics. The generic descriptor ‘IOL’ used throughout this document also includes phakic intraocular lenses (PIOL).

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 2: Optical properties and test methods (ISO 11979-2:2014)

Artikelnummer: STD-102670

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-08-24

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 11979-2