Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-8:2017

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 8 : Grundläggande krav (ISO 11979-8:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11979-8:2017 specifies fundamental requirements for all types of intraocular lenses intended for surgical implantation into the anterior segment of the human eye, excluding corneal implants and transplants.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements (ISO 11979-8:2017)

Artikelnummer: STD-8026927

Utgåva: 4

Fastställd: 2017-06-19

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 11979-8:2015