Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-6:2014

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 6: Hållbarhetstid och transporttålighet (ISO 11979-6:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 11979 specifies tests by which the shelf-life of sterile intraocular lenses (IOLs) in their final packaging can be determined. These tests include procedures to establish the stability of IOLs in distribution and storage.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 6: Shelf-life and transport stability testing (ISO 11979-6:2014)

Artikelnummer: STD-103228

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-10-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 11979-6:2007