Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10322-1:2016

Ögonoptik - Halvfärdiga linser för glasögon - Del 1: Specifikationer för monofokala och multifokala linser (ISO 10322-1:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 10322 specifies requirements for the optical and geometrical properties of all semi-finished single-vision and multifocal spectacle lens blanks.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Semi-finished spectacle lens blanks - Part 1: Specifications for single-vision and multifocal lens blanks (ISO 10322-1:2016)

Artikelnummer: STD-8019691

Utgåva: 3

Fastställd: 2016-03-29

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 10322-1:2006