Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-9:2006

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 9: Multifokala intraokulära linser (ISO 11979-9:2006)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 11979-9:2006/A1:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-9:2006

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 9: Multifokala intraokulära linser (ISO 11979-9:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 516 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 516 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 425,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11979 is applicable to any intraocular lens whose optic provides two or more rotationally symmetric powers and whose primary indication is the correction of aphakia with the added benefit of useful vision at more than one distance (e.g. far and near).

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-9:2006

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 9: Multifokala intraokulära linser (ISO 11979-9:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 516 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 516 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 425,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 9: Multifocal intraocular lenses (ISO 11979-9:2006)

Artikelnummer: STD-46524

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-09-29

Antal sidor: 24