Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-9:2006/A1:2014

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 9: Multifokala intraokulära linser - Tillägg 1 (ISO 11979-9:2006/Amd 1:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 11979 is applicable to any intraocular lens whose optic provides two or more rotationally symmetric powers and whose primary indication is the correction of aphakia with the added benefit of useful vision at more than one distance (e.g. far and near).

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 9: Multifocal intraocular lenses (ISO 11979-9:2006/Amd 1:2014)

Artikelnummer: STD-102678

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-08-24

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-EN ISO 11979-9:2006