Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15004-2:2007

Oftalmologiska instrument - Baskrav och provningsmetoder - Del 2: Skydd mot skadligt ljus (ISO 15004-2:2007)

Status: Gällande

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 2: Light hazard protection (ISO 15004-2:2007)

Artikelnummer: STD-60000

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-02-22

Antal sidor: 41

Ersätter: SS-EN ISO 15004