Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18369-4:2017

Ögonoptik - Kontaktlinser - Del 4: Fysikalisk-kemiska egenskaper hos kontaktlinsmaterial (ISO 18369-4:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 18369-4:2017 specifies the methods of testing the physicochemical properties of contact lens materials. These are extraction, rigid lens flexure and breakage, oxygen permeability, refractive index and water content.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 4: Physicochemical properties of contact lens materials (ISO 18369-4:2017)

Artikelnummer: STD-8028868

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-10-06

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN ISO 18369-4:2006