Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14889:2013

Ögonoptik - Glasögonglas - Baskrav på råkantade färdiga glasögonglas (ISO 14889:2013)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 14889:2013/A1:2017

Omfattning
ISO 14889:2002 specifies fundamental requirements for uncut finished spectacle lenses. This International Standard is not applicable to protective spectacle lenses. ISO 14889:2002 takes precedence over the corresponding requirements of other standards, if differences exist.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamental requirements for uncut finished lenses (ISO 14889:2013)

Artikelnummer: STD-99600

Utgåva: 4

Fastställd: 2013-10-06

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 14889:2009