Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10685-3:2012

Ögonoptik - Elektronisk katalog och identifikation för glasögonbågar och solglasögon - Del 3: Teknisk information (ISO 10685-3:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 10685 specifies the technical information and file format used for trading spectacle frames and sunglasses and to optimize the trading and processing of lenses for a given frame.This part of ISO 10685 includes sunglass clip-ons.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 3: Technical information (ISO 10685-3:2012)

Artikelnummer: STD-88166

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-28

Antal sidor: 28