Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11981:2017

Ögonoptik - Kontaktlinser och skötselprodukter för kontaktlinser - Bestämning av fysisk kompatibilitet mellan skötselprodukter och kontaktlinser (ISO 11981:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11981:2017 describes the general procedure and performance criteria for assessing the physical compatibility of contact lens care products with contact lenses and for determining whether the observed changes are reversible.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -Determination of physical compatibility of contact lens care products with contact lenses (ISO 11981:2017)

Artikelnummer: STD-80000313

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-12-29

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 11981:2009