Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11980:2012

Ögonoptik - Kontaktlinser och skötselprodukter för kontaktlinser - Vägledning för kliniska undersökningar (ISO 11980:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11980:2012 gives guidelines for the clinical investigation of the safety and performance of contact lenses and contact lens care products.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Guidance for clinical investigations (ISO 11980:2012)

Artikelnummer: STD-88167

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-28

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 11980:2009