Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11980:2009

Ögonoptik - Kontaktlinser och skötselprodukter för kontaktlinser - Vägledning för kliniska undersökningar (ISO 11980:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11980:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11980:2009

Ögonoptik - Kontaktlinser och skötselprodukter för kontaktlinser - Vägledning för kliniska undersökningar (ISO 11980:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard gives guidelines for the clinical investigation (CI) of the safety and performance of contact lenses and contact lens care products. NOTE This International Standard attempts to harmonize the recognized regulatory requirements for the conduct of a CI to meet the marketing and labelling requirements for contact lenses and contact lens care products around the world. However, national requirements vary greatly. Wherever national practice or regulations dictate some legal requirement, this requirement takes precedence over this International Standard.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11980:2009

Ögonoptik - Kontaktlinser och skötselprodukter för kontaktlinser - Vägledning för kliniska undersökningar (ISO 11980:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Guidance for clinical investigations (ISO 11980:2009)

Artikelnummer: STD-71575

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-10-26

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 11980

Ersätts av: SS-EN ISO 11980:2012