Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9342-1:2023

Optik och optiska instrument - Testlinser för kalibrering av Linsstyrkemätare - Del 1: Referenslinser för linsstyrkemätare som används för att mäta glasögonlinser (ISO 9342-1:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9342-1:2023

Optik och optiska instrument - Testlinser för kalibrering av Linsstyrkemätare - Del 1: Referenslinser för linsstyrkemätare som används för att mäta glasögonlinser (ISO 9342-1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for reference lenses for the calibration and verification of focimeters that are used for the measurement of spectacle form lenses, e.g. those complying with ISO 8598-1. It also gives a method for the determination of the back vertex power of the reference lenses.
NOTE            It is accepted that other reference lenses can also be used with powers within the given range, manufactured to the same standard of accuracy and form, but different back vertex powers. However, only lenses with integer nominal powers, as described in 4.1, can be used for the calibration of digitally-rounding focimeters.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9342-1:2023

Optik och optiska instrument - Testlinser för kalibrering av Linsstyrkemätare - Del 1: Referenslinser för linsstyrkemätare som används för att mäta glasögonlinser (ISO 9342-1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Optics and optical instruments - Test lenses for calibration of focimeters - Part 1: Reference lenses for focimeters used for measuring spectacle lenses (ISO 9342-1:2023)

Artikelnummer: STD-80044698

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-08-11

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 9342-1:2005