Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10685-2:2016

Ögonoptik - Elektronisk katalog och identifikation för glasögonbågar och solglasögon - Del 2: Kommersiell information (ISO 10685-2:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 10685 specifies the commercial information and file format used for trading spectacle frames and sunglasses.

This part of ISO 10685 includes sunglass clip-ons.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 2: Commercial information (ISO 10685-2:2016)

Artikelnummer: STD-8019762

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-04-04

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 10685-2:2012