Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18369-2:2017

Ögonoptik - Kontaktlinser - Del 2: Toleranser (ISO 18369-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 18369-2:2017 specifies the tolerance limits of the principal optical and physical parameters of rigid corneal, rigid scleral and soft contact lenses at the time of manufacture. These tolerances might not apply to other purposes, for example, shelf-life studies.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (01.040.11) Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 2: Tolerances (ISO 18369-2:2017)

Artikelnummer: STD-8028866

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-10-06

Antal sidor: 20