Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18369-2:2012

Ögonoptik - Kontaktlinser - Del 2: Toleranser (ISO 18369-2:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 18369-2:2012 specifies the tolerance limits of the principal optical and physical parameters of rigid, soft and rigid scleral contact lenses.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 2: Tolerances (ISO 18369-2:2012)

Artikelnummer: STD-88317

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-12-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 18369-2:2006