Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16284:2006

Ögonoptik - Informationsutbyte för ögonoptisk utrustning (ISO 16284:2006)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard establishes a method by which machines and computer software systems used in the fabrication of ophthalmic lenses can exchange information.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - information interchange for ophthalmic optical equipment (ISO 16284:2006)

Artikelnummer: STD-44818

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-03-15

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN ISO 16284