Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14729/A1:2010

Ögonoptik - Skötselprodukter för kontaktlinser - Mikrobiologiska krav och provningar av produkt och metod för hygienisk skötsel av kontaktlinser - Tillägg 1 (ISO 14729:2001/Amd 1)

Status: Gällande

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Contact lens care products - Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses - Amendment 1 (ISO 14729:2001/Amd 1)

Artikelnummer: STD-75772

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-10-25

Antal sidor: 20

Tillägg till: SS-EN ISO 14729