Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14729

Ögonoptik - Skötselprodukter för kontaktlinser - Mikrobiologiska krav och provningar av produkt och metod för hygienisk skötsel av kontaktlinser (ISO 14729:2001)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 14729/A1:2010
Omfattning
This International Standard specifies two test methods for evaluating the antimicrobial activity of products to be marketed for contact lens disinfection by chemical means and for products that are part of a contact lens care regimen. This International Standard is not applicable to the hygienic management of trial lenses. NOTE General disinfection product standards are not applicable to contact lens care products, e.g. EN 1040:1997 and EN 1275:1997.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Ophthalmic optics - Contact lens care products - Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses (ISO 14729:2001)

Artikelnummer: STD-33083

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-11-01

Antal sidor: 26