Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11987:2012

Ögonoptik - Kontaktlinser - Bestämning av hållbarhetstid (ISO 11987:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifes test procedures for determining the stability of contact lenses once they are placed in their fnal packaging during storage and distribution.

NOTE The results obtained can be used for determining the expiry date.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Contact lenses - Determination of shelf-life (ISO 11987:2012)

Artikelnummer: STD-86866

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-07-23

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 11987