Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-3:2012

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 3: Mekaniska egenskaper och provningsmetoder (ISO 11979-3:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 11979 specifies requirements and test methods for certain mechanical properties of intraocular lenses (IOLs).

It is applicable to all types of IOLs intended for implantation in the anterior segment of the human eye, excluding corneal implants, provided that the test method is appropriate to the particular IOL design.

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 3: Mechanical properties and test methods (ISO 11979-3:2012)

Artikelnummer: STD-88352

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-12-17

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 11979-3:2006