Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-3:2006

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 3: Mekaniska egenskaper och provningsmetoder (ISO 11979-3:2006)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11979-3:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-3:2006

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 3: Mekaniska egenskaper och provningsmetoder (ISO 11979-3:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-3:2006

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 3: Mekaniska egenskaper och provningsmetoder (ISO 11979-3:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 3: Mechanical properties and test methods (ISO 11979-3:2006)

Artikelnummer: STD-45317

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-05-11

Antal sidor: 35

Ersätter: SS-EN 13503-3

Ersätts av: SS-EN ISO 11979-3:2012