Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-1:2018

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 1: Terminologi (ISO 11979-1:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document defines terms applicable to intraocular lenses, and to the methods used to evaluate them. NOTE Terms are listed in the alphabetical order of the English terms in the English version of this document.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (01.040.11) Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO 11979-1:2018)

Artikelnummer: STD-80008719

Utgåva: 4

Fastställd: 2018-12-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 11979-1:2012