Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-1:2018

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 1: Terminologi (ISO 11979-1:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-1:2018

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 1: Terminologi (ISO 11979-1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines terms applicable to intraocular lenses, and to the methods used to evaluate them.
NOTE Terms are listed in the alphabetical order of the English terms in the English version of this document.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (01.040.11) Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11979-1:2018

Ögonimplantat - Intraokulära linser - Del 1: Terminologi (ISO 11979-1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO 11979-1:2018)

Artikelnummer: STD-80008719

Utgåva: 4

Fastställd: 2018-12-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 11979-1:2012