Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9394:2012

Ögonoptik - Kontaktlinser och skötselprodukter för kontaktlinser - Bestämning av biokompatibilitet genom provning på kaninögon (ISO 9394:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 9394:2012 specifies an in vivo method of test to assess the ocular safety of both novel contact lens material and contact lens care products. The test assesses the degree of irritation to the ocular tissue produced by the device under test. The test method is described in application to rabbit eyes.

Ämnesområden

Medicin allmänt (11.020) Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ögonoptik, SIS/TK 336

Internationell titel: Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of biocompatibility by ocular study with rabbit eyes (ISO 9394:2012)

Artikelnummer: STD-87802

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-10-25

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 9394