Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9394

Ögonoptik - Kontaktlinser och skötselprodukter för kontaktlinser - Bestämning av biokompatibilitet enom provning på kaninögon (ISO 9394:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9394:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9394

Ögonoptik - Kontaktlinser och skötselprodukter för kontaktlinser - Bestämning av biokompatibilitet enom provning på kaninögon (ISO 9394:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Utrustning för ögonoptik (11.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9394

Ögonoptik - Kontaktlinser och skötselprodukter för kontaktlinser - Bestämning av biokompatibilitet enom provning på kaninögon (ISO 9394:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Hälso- och sjukvård

Internationell titel: Ophtalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of biocompatibility by ocular study using rabbit eyes (ISO 9394:1998)

Artikelnummer: STD-23724

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-10-09

Antal sidor: 17

Ersätts av: SS-EN ISO 9394:2012